Locatie: Watersportweg 7 3138 HD Vlaardingen Telefoon 010 - 4753203 (op speeldagen)
Vlaerdings Maetjes 2020
Maatjestoernooi 19 juli 2020 JBC Vlaardingen. Op zondag 19 juli 2020 vond het jaarlijkse maatjestoernooi van de Jeu de Boule Club Vlaardingen plaats. Het toernooi was i.v.m. de Coronamaatregelen kleiner als de voorgaande jaren. In plaats van ruim honderd doubletten werd er die dag met 40 doubletten het toernooi begonnen. Door een aantal leden werd op de zaterdag voorafgaande aan het toernooi een terras op het parkeerterrein met daarbij in acht nemende de Coronamaatregelen, zoals genoeg zitplaatsen, 1,5 meter afstand enz. enz. Gemaakt. Zondag ochtend werden de laatste zaken geregeld en waren de weergoden ons welgezind. In eerste instantie een bewolkte lucht, doch dit werd later een heerlijk zonnetje en warm. Om half elf werd het toernooi geopend door de voorzitter Hans van Gils en de wedstrijdleider Marco Baas, die ook de regels nog een keer ten gehore bracht. Door de aanwezige spelers werd er goed rekening gehouden met de Coronaregels en verliep het toernooi prima. De haringen (maatjes) smaakten prima en vonden dan ook gretig aftrek. Na een dag met mooi weer begon het om ongeveer 17.00 uur te regenen. Er waren op dat moment nog maar een aantal teams aan het spelen. Nadat deze klaar waren kon de eindstand worden opgemaakt. Nadat het kantinepersoneel en de scheidsrechter werden bedankt werden de prijzen uitgereikt. Vervolgens werd er opgeruimd en ging eenieder tevreden naar huis. Al met al een goed maatjestoernooi met Coronamaatregelen. Verder willen wij als bestuur van de JBC Vlaardingen al de mensen bedanken die ondanks de Coronamaatregelen deze dag tot een succes hebben gemaakt.